Opšti pravilnik

Nagradni konkurs – Ducatista sezone

OPŠTI PRAVILNIK

Naziv: Ducatista sezone – NAGRADNI KONKURS (u daljem tekstu Nagradni konkurs)

 1. NAZIV ORGANIZATORA KONKURSA

Burnout d.o.o, Pivljanina Baja 9-1,1, 11000 Beograd, PIB: 108398485, u daljem tekstu Organizator.

 1. VREME TRAJANJA I SVRHA

Nagradni konkurs se organizuje putem društvene mreže Facebook. 

Nagradni konkurs se organizuje za period počev od 16. septembra do 17. decembra 2019. godine, uključujući datume između navedenog perioda.

Imena dobitnika će biti objavljena na Sajtu, Facebook i Instagram stranici Ducati Beograd 17. decembra 2019. godine.

Nagradni konkurs se organizuje radi nagrađivanja lojalnosti fanova.

 1. MESTO ORGANIZOVANJA

Nagradni konkurs se organizuje isključivo za teritoriju Republike Srbije.

 1. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

Učestvovanje u Nagradnom konkursu je besplatno i dobrovoljno.

Za učešće u Nagradnom konkursu učesnici se prijavljuju tako što će zvaničnoj Facebook ili Instagram stranici Ducati Beograd (ducatiserbiaofficial) poslati zanimljivu fotografiju na kojoj se nalaze učesnik i/ili njegov Ducati motor.

Učesnik, odnosno potencijalni pobednik, potrebno je da bude vlasnik Ducati motora registrovanog na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko učesnik okači više od jedne (1) fotografije motora, odnosno ukoliko priloži više fotografija motora, učesnik mora odabrati jednu (1) fotografiju. U suprotnom, one neće biti uzete u razmatranje. Svaki učesnik je u mogućnosti da pošalje samo jednu fotografiju motora, koju sam odabere i proceni kao najkreativniju. Organizator nije u obavezi da obavesti učesnike Nagradnog konkursa čiji radovi nisu zadovoljili tražene kriterijume.

Svaki učesnik učestvovanjem u Nagradnom konkursu i ispunjavanjem uslova istog automatski ulazi u bazu i stiče mogućnost osvajanja nagrade ukoliko bude izabran od strane publike. Učesnik se direktno kvalifikuje za učešće u Nagradnom konkursu, potvrđuje da prihvata Pravila nagradnog konkursa i ulazi u sistem nagrađivanja, osim ukoliko se izričito izjasni da želi da bude izuzet od Nagradnog konkursa.

 1. NAGRADE

Odluku o izboru pobednika donose pratioci tako što će do 17.12.2019. lajkovanjem fotografije u namenski kreiranom albumu fotografija davati glas. Svaki pratilac može dati jedan glas samo jednoj fotografiji. 

Nagrađuje se jedan dobitnik. Nagrada potrazumeva jedan (1) redovni godišnji servis motora i ranac Ducati Ogio Redline B1.

Organizator će kontaktirati dobitnika radi dogovora o preuzimanju nagrade. 

Ukoliko osoba koja je nagrađena u okviru Nagradnog konkursa, odnosno koja je stekla pravo na nagradu postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da joj dodeli nagradu.

 1. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji Nagradnog konkursa ne mogu učestvovati. Pobednik nagradnog konkursa nema pravo da zahteva drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac, niti neku drugu materijalnu nagradu.

 1. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Nagradnog konkursa uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Facebook i Instagram stranici Ducati Beograd i na Sajtu.

 1. PREKID NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na Sajtu.

 1. OPŠTE ODREDBE

Burnout d.o.o. obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima za cilj da nagradi lojalne kupce i vlasnike Ducati motora.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće: 

 • Saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka. 
 • Takođe, saglasan/a sam da materijal nastao tokom realizacije ovog Nagradnog konkursa može da se  koristi u promotivne i druge marketinške svrhe.
 • Obavešten/a sam da se moji lični podaci prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade. 
 • Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ovog Nagradnog konkursa.
 • Potvrđujem da sam upoznat sa pravom Organizatora  da pri realizaciji ovog nagradnog konkursa ne prihvati ili ukloni sve priče koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje brend promoviše (biće uklonjene objave koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.). 
 • Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem. 

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

U Beogradu, 16. septembra 2019. godine

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

PRATITE NAS

RACING I ISKUSTVO

RACING

ISKUSTVO

KONTAKT

Burnout d.o.o.

Bulevar Arsenija Čarnojevića 95A
11070 Novi Beograd (Srbija)
Tel. +381 11 3110 462
www.ducatiserbia.rs | info@ducatiserbia.rs
Koristimo kolačiće kako bismo optimizirali ovu veb stranicu i redovno je ažurirali prema Vašim potrebama. Kliknite na "Politika privatnosti" za detaljne informacije o upotrebi kolačića na ovoj web stranici. Ako kliknete na "Da, slažem se", kolačići će biti aktivirani. Ako ne želite da se kolačići aktiviraju, kliknite "Ne slažem se". Napominjemo da ukoliko ne odobrite upotrebu kolačića, njihovo blokiranje može da utiče na Vaše korisničko iskustvo i moguće je da Sajt neće ispravno funkcionisati.
Politika privatnosti Da, slažem se Ne slažem se